P6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Year: 2002
Volume: 50
Issue: P6
Publication year
2002
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2832-7
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Title Document
Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001 | [5]–13
Svoboda, Mojmír; Stránská, Zdenka
PDF
Aggression and violence in the opinion of polish children and youth | [15]–28
Brzezińska, Anna; Hornowska, Elžbieta
PDF
Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích | [29]–36
Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena
PDF
Psychologie a její uplatnění v personálním managementu | [37]–46
Petříková, Jana
PDF
Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců | [47]–53
Portešová, Šárka
PDF
Somatic psychotherapy-sanotherapy and crisis intervention (casuistry) | [55]–64
Vašina, Lubomír
PDF
Tělesné sebepojetí a somatická psychoterapie-sanoterapie | [65]–88
Vašina, Lubomír; Vychodilová, Zuzana
PDF
Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti | [89]–101
Stránský, Zdeněk
PDF
Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla | [103]–112
Blížkovská, Jaroslava
PDF
Předběžné metodické sdělení – Preliminary methodical advice
Title Document
Možnosti intenzivnějšího využívání informací u testů schopností | [113]–118
Komárková, Eva
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Wade, N.J.; Brožek, J.; Hoskovec J. Purkynje's vision: the dawning of neuroscience] | [119]–120
Švancara, Josef
PDF
[Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit ; Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation] | 120–122
Švancara, Josef
PDF
[Ziółkowska, Beata. Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewczat w stadium adolescencji] | 122–125
Wojciechowska, Julia; Mickiewicz, Adam
PDF