P4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Year: 2000
Volume: 48
Issue: P4
Publication year
2001
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2516-6
Department FF MU
Topic
hidden section Redakční úvod
Title Document
Redakční úvod | [5]
Svoboda, Mojmír
PDF
Články – Articles
Title Document
Pohlavní zneužívání dívek a chlapců: příspěvek k metodice výzkumu | [7]–15
Tyrlík, Mojmír; Kukla, Lubomír
PDF
Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia | [17]–34
Sęk, Helena
PDF
Uwarunkowania ekspresji syndromu gotowości anorektrycznej | [35]–55
Ziółkowska, Beata
PDF
Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970) | [57]–63
Švancara, Josef
PDF
Kvalita života psychiatrických pacientů | [65]–77
Valášková, Kamila; Machů, Věra
PDF
První ověřování testu tří stromů na české populaci | [79]–86
Svoboda, Mojmír
PDF
Mozkové mechanismy fenoménu osobnosti v kontextu paradigmatu energie-informace-adaptabilita | [87]–98
Vašina, Lubomír
PDF
Taneční terapie primitivní expresí | [99]–111
Blížkovská, Jaroslava
PDF
Psychosomatika a koncept chování typu v souvislosti s vážnými somatickými chorobami | [113]–123
Petříková, Jana
PDF
Efekt sanoterapeutických metod jako spouštěčů mechanismů adaptace při zvládání důsledků informačního stresu | [125]–137
Vašina, Lubomír; Vychodilová, Zuzana
PDF
Vliv speleoterapie na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale | [139]–148
Hanáková, Darina; Dan, Jiří
PDF
Úzkost a strach ve škole | [149]–161
Stránská, Zdenka; Pančochová, Soňa
PDF
Diagnostika demence v psychologické praxi : Zhodnocení tří posuzovacích škál demence - Mini Mental State Examination, Testu kresby hodin (CDT) a Mattisovy škály demence | [163]–174
Šrámková, Stanislava
PDF
Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu | [175]–184
Stránský, Zdeněk
PDF
Psychologie dobré nálady | [185]–191
Černoušek, Michal
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Sehringer, Wolfgang. Zeichnen und Malen als Instrument der psychologischen Diagnostik: ein Handbuch] | [193]–194
Švancara, Josef
PDF