2

Title: Bohemica litteraria
Year: 2011
Volume: 14
Issue: 2
Publication year
2011
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně : krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z městského muzea v Čáslavi | [3]–22
Ivánek, Jakub
PDF
"A jen smích tu množí rozdíl řečí" : J.J. Langer jako čtenář J.N. Štěpánka, aneb, Koncese trivialitě | [23]–32
Galmiche, Xavier
PDF
O květech hadích a jiných : český expresionismus a avantgarda ve světovém kontextu | [33]–40
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Možnosti výkladu v rámci comparative arts : zobrazení Salomé jako estetická reprezentace | [41]–51
Bednaříková, Hana
PDF
Člověk v chaosu světa: Osamělý rváč Miloše V. Kratochvíla | [53]–62
Nováková, Ester
PDF
Povídka Kateřina Nováková jako náčrt hlavní vývojové linie v díle Jana Balabána | [63]–74
Kostřicová, Blanka
PDF
Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko) | [75]–89
Změlík, Richard
PDF
Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky | [91]–99
Toman, Jaroslav
PDF
Svět hmyzu v české literatuře pro děti | [101]–113
Šubrtová, Milena
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Manguel, Alberto. Knihovna v noci] | [115]–117
Sládek, Ondřej
PDF
[Kiss Szemán, Róbert. Szláv Pokol Pesten: Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között (Slovanské peklo v Pešti)] | 117–119
Heé, Veronika
PDF
Zamyšlení nad Křivánkovou monografií Vladimír Holan básník | 119–121
Vokřínek, Petr
PDF