3

Title: Opera Slavica
Year: 1997
Volume: 7
Issue: 3
Publication year
1997
ISSN
1211-7676
Title Document
Взаимодействие между автором и читателем через дейксис поэтического текста | 1–9
Vardanjan, Oleg A.
PDF
Title Document
Смыслообразующая роль принципа циклизации на примере книги стихов "Камень" О.Э. Мандельштама | 10–18
Protassov, Steffi
PDF
Title Document
Tradycje brneńskiej slawistyki : Bohuslav Horák : edytor Islandii Daniela Vettera | 19–26
Rott, Dariusz
PDF
Title Document
Slovani v slovenski zgodovinski povesti | 27–40
Hladnik, Miran
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Волшебная тайна Антония Погорельского | 41–43
Matyušová, Zdeňka
PDF
Vrchlický a Konopnicka | 44–46
Všetička, František
PDF
Pracovní seminář o životě a díle Dionýza Ďurišina | 46–48
Zelenka, Miloš
PDF
(Ne) Prerušené [i.e. (Ne)prerušené] stretnutie : za prof. Jurajom Kopaničákom) | 48–49
Makara, Sergej
PDF
Obnovit normální komunikaci mezi Slovany : rozhovor s Jiřím Poláčkem | 50–53
Pospíšil, Ivo; Poláček, Jiří
PDF
Recenze
Title Document
Literatura jako duchovní proces | 54–55
Pospíšil, Ivo
PDF
[Pavlík, Jaroslav Vincenc. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna: se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám] | 56–57
Měšťan, Antonín
PDF
Ďurišinův projekt a jeho mezinárodní kontext | 57–59
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Avantgarda - pojem, tendence, osobnosti | 59–60
Pokorný, Milan
PDF
[Kontext. Překlad. Hranice. Studie z komparatistiky] | 60–62
Dohnal, Josef
PDF
[Postmodernizm w literatuze [i.e. literaturze] i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej] | 63–64
Měšťan, Antonín
PDF
Cesty slovenské teorie překladu | 64–66
Mikulášek, Alexej
PDF
P.J. Šafařík a slavistika | 67–68
Pospíšil, Ivo
PDF
Symbolizmus ako princíp videnia sveta | 69–70
Kovačičová, Oľga
PDF
[Карасев, Л.В. Философия смеха] | 71–72
Simanovová, Andrea
PDF
Pro modravý odstín balkánské oblohy | 72–73
Pelikán, Jarmil
PDF