Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace

Title: Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace
Variant title:
  • Свой круг by L.S. Petrushevskaya Seen through the Bakhtin's Formal Principle of Carnivalisation
Source document: Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 32-37
Extent
32-37
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Moderní ruská spisovatelka L. S. Petruševská se ve svých prózách věnuje problematice mezilidských vztahů a sociálnímu systému jako takovému. Její umělecká produkce nám potvrzuje, že satirický náhled daných otázek je stále jednou z nejdůležitějších devíz nonkonformního spisovatele, jehož práce jsou namířeny proti oficiálnímu uměleckému diskurzu. Mezi takto chápaná díla patří i autorčina próza Свой круг, prostřednictví které se Petruševská snaží nalézt rovnováhu mezi umělecky a společensky chápanými normami. K analýze prózy Свой круг bylo užito formálního principu karnevalizace ruského vědce M. M. Bachtina, jehož poznámky nám pomohly poodhalit politické, sociální a kulturní pozadí raně postsocialistické společnosti (nejen) v Rusku.
Contemporary Russian writer L. S. Petrushevskaya is interested in modern interpersonal relations and social systems. Her literary production confirms that a satiric attitude of an artist is still the most important device of nonconformist authors, whose works play against the official discourse. One of such a works is Petrushevskaya's prose Свой круг, which is to discover the balance between social and artistic language (that is acceptable and that is not). In this paper Свой круг is analyzed through the formal principle of carnivalisation by M. M. Bakhtin, which opens important problems of political, cultural and social background of the years of transformation and early post-soviet period.