Renesancia výskumu stredovekej literatúry a kultúry v európskom kontexte