Žemberová, Viera

Name variants:

Žemberová, Viera (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 151.

Article
Žemberová, Viera. Albert Marenčin – stretnutia bez návratov. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 131–136.

Article
Žemberová, Viera. Anasoft Litera a jubilujúca Jaroslava Blažková. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 83–85.

Article
Žemberová, Viera. Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 158–160.

Article
Žemberová, Viera. Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 174–176.

Article
Žemberová, Viera. Augustín Maťovčík jubiluje. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 117–118.

Article
Žemberová, Viera. Autor v literárnohistorických súvislostiach. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 61–71.

Article
Žemberová, Viera. Brnenské impulzy pre literatúru o literatúre. Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. 171–172.

Article
Žemberová, Viera. Čakanie na dejiny (nielen literatúry) nemá horizont. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 203–206.

Chapter
Žemberová, Viera. České a slovenské literárne vzťahy v 90. rokoch : (poznámky o súčasnosti). In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, pp. 100–108.

Article
Žemberová, Viera. Čím žije pamäť a reč literárnej histórie. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 187–199.

Chapter
Žemberová, Viera. Das Fremde in der Autorintention der feministischen Prosa. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 197–204.

Article
Žemberová, Viera. Denník a encyklopédia alebo čas a ruská duša. Новая русистика. 2011, vol. 4, iss. 2, pp. 73–77.

Article
Žemberová, Viera. Dialógy o slovakistike. Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 1, pp. 56–58.

Article
Žemberová, Viera. Dve spisovateľky Aspektu – z písania Etely Farkašovej a Jany Juráňovej. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 181–191.

Article
Žemberová, Viera. Empatia pre "zjavenie" – Peter Darovec o Petrovi Pišťankovi. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 160–163.

Article
Žemberová, Viera. Epika estetických a filozofujúcich projekcií : (stratégia subjektu v próze "rodu"). Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 1, pp. 1–18.

Article
Žemberová, Viera. Filozofovanie o živote a smrti v (slovenskej) próze 20. storočia (stratégia ideí, stratégia autorov). Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 3, pp. 34–38.

Article
Žemberová, Viera. Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 137–148.

Article
Žemberová, Viera. Funkcia empírie v prozaickom texte. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 1, pp. 29–35.

Article
Žemberová, Viera. Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 127–128.

Article
Žemberová, Viera. Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 3, pp. 59–64.

Article
Žemberová, Viera. Gennadij Ajgí - rekapitulácia tvorivej nekapitulácie. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 1, pp. 73–77.

Article
Žemberová, Viera. Genológia na križovatke. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 17–23.

Article
Žemberová, Viera. Genologická kontaminácia prozaického textu: poetika, noetika, žáner. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 51–71.

Article
Žemberová, Viera. Genologické sondy do slavistického literárneho priestoru. Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 97–101.