Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě

Title: Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 63-64
Extent
63-64
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kontler, László. Dějiny Maďarska. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 605 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-616-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.