Zelenka, Miloš

Name variants:

Zelenka, Miloš (preferred)
Зеленка, Милош
Content type
Displaying 1 - 25 of 136.

Chapter
Pokorný, Milan; Zelenka, Miloš. Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, pp. 9–17.

Article
Zelenka, Miloš. Areál a filologická studia. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 206–208.

Article
Zelenka, Miloš. Areál a filologická studia. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 1, pp. 65–67.

Article
Zelenka, Miloš. Biele miesta. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 3, pp. 45–46.

Article
Zelenka, Miloš. Cenná příručka o základech literárního "řemesla". Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 64–66.

Article
Zelenka, Miloš. Černohorský Petar Njegoš v kontextu evropské kultury. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 131–134.

Article
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA). Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 103–109.

Chapter
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 260–272.

Article
Zelenka, Miloš. Česká a slovenská literární komparatistika 20. století – stav a perspektivy. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Zelenka, Miloš. Česká literatura v Americe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 186–187.

Article
Zelenka, Miloš. Český slavista a Evropan Antonín Měšťan. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 40–45.

Article
Káša, Peter; Zelenka, Miloš. Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny). Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 54–57.

Article
Zelenka, Miloš. Dějiny meziválečné slavistiky v dokumentech. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 2, pp. 103–107.

Article
Zelenka, Miloš. Dějiny německého překladu v Polsku jako zprostředkovatel slovansko-neslovanských vztahů ve střední Evropě. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 169–173.

Chapter
Zelenka, Miloš. Dekonstruktivistická komparatistika v éře poststrukturální kritiky. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 143–151.

Article
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Ďurišinův projekt a jeho mezinárodní kontext. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Zelenka, Miloš. [Harpáň, M. Teória literatúry]. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 3, pp. 68.

Article
Zelenka, Miloš. Horizonty současné literární komparastiky v slovanských zemích. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 1, pp. 42–47.