Originální výtvor české reformace? : příspěvek k bohemikální básnické tvorbě v Jenském kodexu

Title: Originální výtvor české reformace? : příspěvek k bohemikální básnické tvorbě v Jenském kodexu
Variant title:
  • Late medieval originality in Bohemia? : Latin verses in the Jena Codex
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. [81]-92
Extent
[81]-92
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The Jena Codex, a unique treasure of late medieval Bohemian culture, is a richly illuminated manuscript that contains a series of Latin and Czech texts connected to the Bohemian Reform movement of the 15th century. Two full-page illuminations in this codex comprise an antithesis of the terrestrial city and the city of God. The theme of this attractive contrast vibrates through a number of written sources in Europe including Bohemia. Yet not many illuminations of this antithesis survive from the Middle Ages, not to mention illustrations with a textual background. The paper presents the antithesis of the urbs Dei and the urbs terrena in the Jena codex and analyses the verses that accompany this antithesis from the point of view of both form and content. The as yet unspecified model of these Leonine hexameters indicates that the verses might be a unique evidence of original Latin versification composed in medieval Bohemia.
Bohatě iluminovaný Jenský kodex, jedinečný doklad pozdně středověké bohemikální kultury, obsahuje řadu latinských i českých textů týkajících se českého reformního hnutí 15. století. Dvě celostránkové ilustrace tohoto rukopisu přinášejí protiklad města pozemského a nebeského. Tematika této přitažlivé antiteze rezonuje v celé řadě památek evropského středověku i v českém prostředí; nicméně středověkých vyobrazení tohoto protikladu se nedochovalo mnoho (nemluvě o spojení iluminací s textem). Příspěvek se zabývá antitezí urbs Dei a urbs terrena v Jenském kodexu a analyzuje verše, které ji doprovázejí, z obsahového a formálního hlediska. Doposud nezjištěný starší pramen těchto leoninských hexametrů totiž naznačuje, že může jít o jedinečný doklad veršů, které vznikly v prostředí bohemikální vzdělanosti.
References
[1] Colafrancesco, Pasqua [ed.]. 1986. Concordanze dei Carmina Latina epigraphica. Bari: Edipuglia.

[2] Dinkova-Bruun, Greti [ed.]. 2004. Opera poetica Alexandri Essebiensis. (CCCM 188A.) Turnhout: Brepols.

[3] Dombart, Bernhard – Kalb, Alfons [eds.]. 1955. Augustinus, De civitate dei. Libri I-X. (CCSL 47.) Turnhout: Brepols.

[4] Dombart, Bernhard – Kalb, Alfons [eds.]. 1955a. Augustinus, De civitate dei. Libri XI-XXII. (CCSL 48.) Turnhout: Brepols.

[5] Drobná, Zoroslava. 1970. Jenský kodex: husitská obrazová satira z konce středověku. Praha: Odeon.

[6] Dümmler, Ernst-Ludwig [ed.]. 1877. Gesta Apollonii regis Tyrii metrica. (Monumenta Germaniae historica 5, Poetae Latini medii aevi.) Berlin: Weidmann.

[7] Hartmann de, Carmen Cardelle. 2007. Lateinische Dialoge 1200–1400. Literaturhistorischestudie und Repertorium. Leiden: Brill.

[8] Hugo Ripelinus. Compendium theologicae veritatis. Moravská zemská knihovna Brno, sign. Mk P 108 přív.

[9] Chytil, Karel. 1918. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

[10] Kahlos, Maijastina. 2007. Debate and Dialogue. Christian and Pagan Cultures c. 360- 430. Aldershot: Ashgate.

[11] Král, Josef. 1913. Řecká a římská metrika. Svazek třetí. Praha: Jednota českých filologů.

[12] Kybal, Vlastimil [ed.]. 1911. Matěje z Janova mistra Pařížského Regulae Veteris et Novi Testamenti III. Innsbruck: nákladem Universitního knihkupectví Wagnerova.

[13] Lubac de, Henri. 2000. Medieval Exegesis. Vol. 2. The Four Senses of Scripture. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans; Edinburgh: T&T Clark.

[14] Lucchesi, Giovanni [ed.]. 1983. Sancti Petri Damiani Sermones. (CCCM 55.) Turnhout: Brepols.

[15] Machovec, Milan. 1967. Svatý Augustin. Praha: Orbis.

[16] Marbodus Redonnensis. Carmina septem fratrum Machabeorum. In Migne, JacquesPaul [ed.]. 1854. Patrologiae cursus completus. Series Latina 171, col. 1603–1607. Paris.

[17] Marbodus Redonnensis. Versus de Sancto Laurentio. In Migne, Jacques-Paul [ed.]. 1854. Patrologiae cursus completus. Series Latina 171, col. 1607–1614. Paris.

[18] McGinn, Bernard. 2000. Antichrist: Two Thousand Years of the Human Fascination with Evil. New York: Columbia University Press.

[19] Merhautová, Anežka – Třeštík, Dušan. 1985. Ideové proudy v českém umění 12. století. Praha: Academia.

[20] Nováková, Julie. 1950. O Boží obci. 2 sv. Praha: Vyšehrad.

[21] van Oort, Johannes. 1991. Jerusalem and Babylon. A Study into Augustine's "City of God" and the Sources of His Doctrine of the Two Cities. Leiden: Brill.

[22] van Oort, Johannes. 1997. "Civitas dei–terrena civitas. The Concept of the Two Antithetical Cities and its Sources (books XI-XIV)." In Horn, Christoph [ed.]. Augustinus, De civitate dei. Berlin: Akad.-Verl., 157–170.

[23] Reindel, Kurt. [ed.]. 1988. Die Briefe des Petrus Damiani 2. (Monumenta Germaniae historica 4, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit.) München.

[24] Strecker, Karl [ed.]. 1925. Die Tegernseer Briefsammlung. Froumund. (Monumenta Germaniae historica 4, Epistolae selectae.) Berlin.

[25] Studničková, Milada. 2009. "Iluminátoři a systém výzdoby Jenského rukopisu." In Vaculínová, Marta [ed.]. Jenský kodex. Komentář. Praha: Gallery, 57–68.

[26] Vaculínová, Marta [ed.]. 2009. Jenský kodex: faksimile, komentář. Praha: Gallery.

[27] Walther, Hans. 1920. Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck.