Seznam zkratek

Title: Seznam zkratek
Source document: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl II, Věty nominální. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1931, pp. [212]
Extent
[212]
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license