Rejstřík jmen místních

Title: Rejstřík jmen místních
Source document: Macůrek, Josef; Rejnuš, Miloš. České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, pp. 413-418
Extent
413-418
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A