Seznam literatury

Title: Seznam literatury
Source document: Mainuš, František. Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 222-223
Extent
222-223
Type
Bibliography; References
Language
Czech
German
Rights access
open access
License: Not specified license