La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé

Title: La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé
Author: Válka, Josef
Contributor
Ostrá, Růžena (Translator)
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 246-251
Extent
246-251
Type
Summary
Language
French
Rights access
open access
License: N/A