Rejstřík

Title: Rejstřík
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 253-261
Extent
253-261
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A