Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966

Title: Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 9-12
Extent
9-12
Type
Editorial; Editorial note
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license