О разграничении простого предложения и сходных с ним конструкций

Title: О разграничении простого предложения и сходных с ним конструкций
Transliterated title
O razgraničenii prostogo predloženija i schodnych s nim konstrukcij
Variant title:
  • On the delimatation of the simple sentence and similar constructions
Source document: Švedova, Natal'ja Jul'jevna. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 65-73
Extent
65-73
Type
Article
Language
Russian
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license