Bemerkungen zum stilistischen Kontext

Title: Bemerkungen zum stilistischen Kontext
Author: Reiter, Hans
Source document: Reiter, Hans. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 177-179
Extent
177-179
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license