Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich)

Title: Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich)
Variant title:
  • Замечания об инвентаре структур простого предложения в старословянском языке
    • Zamečanija ob inventare struktur prostogo predloženija v staroslovjanskom jazyke
Source document: Bartula, Czesław. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 375-380
Extent
375-380
Type
Article
Language
Polish
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license