Место предложно-падежных форм в структуре предложения

Title: Место предложно-падежных форм в структуре предложения
Transliterated title
Mesto predložno-padežnych form v strukture predloženija
Source document: Chodova, Kapitolina Ivanovna. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 381-387
Extent
381-387
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license