Církevní zdanění bulharského obyvatelstva v XVII. - XIX. století ve světle tureckých pramenů : résumé tchèque

Title: Církevní zdanění bulharského obyvatelstva v XVII. - XIX. století ve světle tureckých pramenů : résumé tchèque
Author: Kabrda, Josef
Source document: Kabrda, Josef. Le système fiscal de l'Église orthodoxe dans l'Empire Ottoman : (d'apres les documents turcs). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 154-159
Extent
154-159
Type
Summary
Language
French
Rights access
open access
License: N/A