Seznam literatury

Title: Seznam literatury
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu : z dějin socialistické teorie národnostní otázky, 1848-1917 : od Marxe k Leninovi. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 409-420
Extent
409-420
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license