Závěrečná poznámka

Title: Závěrečná poznámka
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu : z dějin socialistické teorie národnostní otázky, 1848-1917 : od Marxe k Leninovi. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 421-422
Extent
421-422
Type
Foreword; Afterword
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license