Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty

Title: Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty
Source document: Žaža, Stanislav. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 15-21
Extent
15-21
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license