Modalita z hlediska obecné teorie modelování

Title: Modalita z hlediska obecné teorie modelování
Author: Osolsobě, Ivo
Source document: Osolsobě, Ivo. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 43-45
Extent
43-45
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license