Problematika modalnih rečenica

Title: Problematika modalnih rečenica
Author: Ivić, Milka
Source document: Ivić, Milka. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 85-91
Extent
85-91
Type
Article
Language
Serbian (srp)
Rights access
open access
License: Not specified license