Модальность в системе предикативных категорий

Title: Модальность в системе предикативных категорий
Transliterated title
Modal'nost' v sisteme predikativnych kategorij
Source document: Zolotova, Galina Aleksandrovna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 93-97
Extent
93-97
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license