K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке

Title: K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке
Transliterated title
K voprosu vyjasnenija suščnosti i granic modal'nosti v jazyke
Source document: Popela, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 159-162
Extent
159-162
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license