Выступление в дискуссии

Title: Выступление в дискуссии
Transliterated title
Vystuplenie v diskussii
Source document: Švedova, Natal'ja Jul'jevna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 166-167
Extent
166-167
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license