K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině

Title: K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině
Variant title:
  • К факторам определяющим модальность изъяснительных предложений, особенно косвенно-побудительных и пожелательных в чешском языке
    • K faktoram opredeljajuščim modal'nost' iz"jasnitel'nych predloženij, osobenno kosvenno-pobuditel'nych i poželatel'nych v češskom jazyke
Author: Blažek, Jiří
Source document: Blažek, Jiří. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 247-256
Extent
247-256
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license