Модальные типы высказываний в художественных текстах Достоевского и проблема индивидуального синтаксиса писателя : тезисы

Title: Модальные типы высказываний в художественных текстах Достоевского и проблема индивидуального синтаксиса писателя : тезисы
Transliterated title
Modal'nyje tipy vyskazyvanij v chudožestvennych tekstach Dostojevskogo i problema individual'nogo sintaksisa pisatelja : tezisy
Source document: Ivančikova, Jevgenija Anatol'jevna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 353-356
Extent
353-356
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license