Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích

Title: Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích
Author: Skulina, Josef
Source document: Skulina, Josef. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 375-376
Extent
375-376
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license