K pojetí komunikace a postoje

Title: K pojetí komunikace a postoje
Source document: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 385-386
Extent
385-386
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license