Изказване по докладите на симпозиума

Title: Изказване по докладите на симпозиума
Transliterated title
Izkazvane po dokladite na simpoziuma
Author: Lekov, Ivan
Source document: Lekov, Ivan. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 389
Extent
389
Type
Other
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license