Postavení větných členů ve vedlejších větách v současné němčině

Title: Postavení větných členů ve vedlejších větách v současné němčině
Author: Zeman, Jaromír
Source document: Zeman, Jaromír. Untersuchungen zur Satzgliedstellung im Nebensatz in der deutschen Sprache der Gegenwart. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 121
Extent
121
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A