Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji

Title: Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji
Source document: Grochowski, Maciej. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 47-51
Extent
47-51
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license