Объектная форма в субъектной позиции

Title: Объектная форма в субъектной позиции
Transliterated title
Ob"jektnaja forma v sub"jektnoj pozicii
Source document: Švedova, Natal'ja Jul'jevna. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 61-67
Extent
61-67
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license