Vokativ jako sémantická složka výpovědi

Title: Vokativ jako sémantická složka výpovědi
Author: Sgall, Petr
Source document: Sgall, Petr. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 107-109
Extent
107-109
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license