Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания

Title: Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания
Transliterated title
Formy vežlivosti kak komponent vnešnej pragmatiki vyskazyvanija
Source document: Lopatin, Vladimir Vladimirovič. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 127-128
Extent
127-128
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license