K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky

Title: K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky
Author: Hlavsa, Zdeněk
Source document: Hlavsa, Zdeněk. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 141-144
Extent
141-144
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license