Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen

Title: Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen
Author: Panzer, Baldur
Source document: Panzer, Baldur. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 157-165
Extent
157-165
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license