Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език

Title: Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език
Transliterated title
Uslovija i reguljarnosti na aktualizacijata na temporalni i modalni svojstva na glagola v săvremennija bălgarski ezik
Author: Walter, Hilmar
Source document: Walter, Hilmar. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 167-173
Extent
167-173
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license