Lokální fixace výpovědi vzhledem k místu promluvy

Title: Lokální fixace výpovědi vzhledem k místu promluvy
Source document: Žaža, Stanislav. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 181-184
Extent
181-184
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license