Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu

Title: Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu
Source document: Grzegorczykowa, Renata. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 195-200
Extent
195-200
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license