Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung

Title: Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung
Author: Hums, Manfred
Source document: Hums, Manfred. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 213-217
Extent
213-217
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license