K vývojovým tendencím pozitivistické historiografie

Title: K vývojovým tendencím pozitivistické historiografie
Source document: Kudrna, Jaroslav. Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19. a 20. století. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 11-28
Extent
11-28
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license