Brněnská opereta po r. 1945 : reflexe operetní problematiky poválečných let v brněnském souboru a likvidační tendence po roce 1948 v celkovém kontextu

Title: Brněnská opereta po r. 1945 : reflexe operetní problematiky poválečných let v brněnském souboru a likvidační tendence po roce 1948 v celkovém kontextu
Variant title:
  • Брненская оперетта после 1945 г.
    • Brnenskaja operetta posle 1945 g.
  • Die Brünner Operette nach 1945
    • Brnenskaja operetta posle 1945 g.
Source document: Mihálková, Helena. Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, pp. 81-92
Extent
81-92
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license