Seznam vybraných ročníkových, diplomových a disertačních prací s divadelněvědnou tematikou obhájených na Filozofické fakultě MU a UJEP v letech 1921-1981

Title: Seznam vybraných ročníkových, diplomových a disertačních prací s divadelněvědnou tematikou obhájených na Filozofické fakultě MU a UJEP v letech 1921-1981
Variant title:
  • Выборочный список дипломных работ и диссертаций с тематикой театра и драматургии, созданных на факультете УЯЭП
    • Vyboročnyj spisok diplomnych rabot i dissertacij s tematikoj teatra i dramaturgii, sozdannych na fakul'tete UJaÈP
  • Auswahlüberschicht von Diplom- und Dissertationsschriften mit der Thematik über das Drama und das Theater, die an der Philosophischen Fakultät der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Brno ausgearbeitet wurden
    • Vyboročnyj spisok diplomnych rabot i dissertacij s tematikoj teatra i dramaturgii, sozdannych na fakul'tete UJaÈP
Source document: Hájková, Radka. Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, pp. 189-203
Extent
189-203
Type
Bibliography
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license