Zusammenfassung

Title: Zusammenfassung
Source document: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, pp. 219-221
Extent
219-221
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A