Резюме

Title: Резюме
Transliterated title
Rezjume
Source document: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, pp. 223-225
Extent
223-225
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A